C# ExecuteScalar, ExecuteNonQuery ve ExecuteReader Kullanımı

C# uygulamalarımızda veritabanıyla ilgili bir sorgu yazdırdığımızda bu sorguyu çalıştırmak için C# bize çeşitli metodlar sunmuştur. Bunlar : ExecuteScalar : Sorgumuz scalar (sayısal) tek bir değer döndürüyorsa sorgumuzu bu metod ile çalıştırmakta sorgu hızı bakımından fayda vardır. ExecuteNonQuery : Sorgumuzda UPDATE, DELETE gibi işlemler yapıyorsak bu metodu kullanmalıyız. Ayrıca bu metod etkilediği kayıt sayısını döndürür. ExecuteReader : Eğer […]