‘Microsoft.Ace.OleDb.12.0′ sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil

Microsoft.Ace.OleDb.12.0′ sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil. hatasını alıyorsanız;Projects menüsünden en altta Properties seçilir. Burada gelen pencerede Build menusunde Configuration bölümünde Platform Target –> Any CPU seçilerek sorun çözülebilir. Eğer bu yöntem işe yaramıyor ise; buradan  AccessDatabaseEngine kurulum dosyasını indirerek kurarsanız sorununuz çözülecektir.

OleDbCommand Sınıfı ve Fonksiyonları

Veri tabanına bağlantı kurulduktan sonra, kurulan bu bağlantı üzerinden klasik veri tabanı işlemlerinin(veri alma,ekleme,güncelleme,silme…) yapılabilmesi amacıyla veri tabanı üzerinde çeşitli komutların çalıştırılması gerekir.OledbCommand Sınıfı bu amaçla kullanılır. OleDbCommand Sınıfının Fonksiyonları ExecuteNonQuery(): OleDbCommand nesnesinin ExecuteNonQuery() fonksiyonu kullanılarakCommandTextproperty’sinde belirtilen ve herhangi bir kayıt döndürmeyen (sorgulama amaçlı olmayan) komutlar çalıştırılabilir. Örneğin; Update,Insert,Delete gibi komutlar. ExecuteScalar(): Bu fonksiyon CommandText property’sinde belirtilen […]

C# ExecuteScalar, ExecuteNonQuery ve ExecuteReader Kullanımı

C# uygulamalarımızda veritabanıyla ilgili bir sorgu yazdırdığımızda bu sorguyu çalıştırmak için C# bize çeşitli metodlar sunmuştur. Bunlar : ExecuteScalar : Sorgumuz scalar (sayısal) tek bir değer döndürüyorsa sorgumuzu bu metod ile çalıştırmakta sorgu hızı bakımından fayda vardır. ExecuteNonQuery : Sorgumuzda UPDATE, DELETE gibi işlemler yapıyorsak bu metodu kullanmalıyız. Ayrıca bu metod etkilediği kayıt sayısını döndürür. ExecuteReader : Eğer […]